Hipotecats i deshauciats.

Ja fa temps que se’n parla i ara sembla que s’està organitzant el moviment per modificar la legislació espanyola amb la finalitat que la “dació” o entrega del pis a la entitat financera, sigui suficient per cancel·lar el deute hipotecari.