El tractament de les aportacions al Conveni Especial amb la Seguretat Social a la declaració de la Renda.

Sorprèn veure com a l’esborrany de la declaració de la renda, l’Agència Tributaria no inclou les quotes pagades en els Convenis Especials amb la Seguretat Social quan no hi ha ingressos per rendes del treball. Sorprèn perque segons la llei de l’IRPF s’ha d’incloure i te una sèrie de repercussions gens menyspreables.  Els Convenis Especials …

Continue reading ‘El tractament de les aportacions al Conveni Especial amb la Seguretat Social a la declaració de la Renda.’ »