Definicions

Sortida heliacal (orto helíac)
Aquest és el nom que se li dóna a la primera aparició d’una estrella per l’horitzó oriental, després del seu període d’invisibilitat (per estar sobre l’horitzó, durant el dia, o sota l’horitzó durant la nit). Les estrelles circumpolars no tenen ortus helíac.
A la pràctica, la sortida heliacal d’una estrella s’ha de determinar per observació, ja que depèn de la seva magnitud visual, de la latitud, de les condicions de l’horitzó (geogràfiques i meteorològiques) i, per descomptat, de l’agudesa visual de l’observador.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ortus_hel%C3%ADac